Rezervačný systém Slovenského veľvyslanectva v Pretórii / Booking system of the Slovak Embassy in Pretoria

The Embassy of the Slovak Republic in Pretoria informs clients that due to the extraordinary situation in relation to the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, Embassy will not be receiving visa applications untill further notice. Consular services for the Slovak citizens will be restricted to inevitable and previously agreed cases, whilst the emergency of the cases will be considered by the Consular Office of the Embassy. In case of emergency, Slovak citizens can contact the Embassy via cons.pretoria@mzv.sk

The Embassy will inform in advance about the further developments on its website www.mzv.sk/pretoria as well as on Facebook of the Embassy of the Slovak Republic in Pretoria. 

From 1 February 2020 every applicant must use the new form – APPLICATION FOR THE SCHENGEN VISA. Old applications will not be accepted after this deadline. You can download the new application:

The Embassy of the Slovak Republic in Pretoria announces, that with effect from 1 September 2016 an appointment system will be introduced to apply for visa and all consular services whereby the applicant has to book the date and time to apply at the Consular section of the Embassy.

              

OPENING HOURS:
TUESDAY: 9.30 am – 1 pm
THURSDAY: 9.30 am – 1 pm

Payment of the visa fee may be done in CASH ONLY. Please prepare the exact amount. No cards, deposits or transfers are accepted. Each consular action mentioned above, including visa application, has to be booked for the separate time slot.

Besides visa applications, the reservation system applies to the following consular services:

 1. Application for a driving license
 2. Collection of the new driving license
 3. Application for passport
 4. Collection of the new passport
 5. Application for ID card
 6. Application for criminal record/police clearance
 7. Collection of the record/police clearance
 8. Application for a Certificate of Slovak living abroad
 9. Arranging documents for transportation of weapons
 10. Registration of births
 11. Registration of marriage
 12. Application for change of name and surname
 13. Application for a certificate of citizenship of the Slovak Republic abroad
 14. Application for Slovak citizenship abroad
 15. Application for loss of nationality of the Slovak Republic abroad
Consular fees: April
1 EUR=17.3484
EUROZARConsular Act
801388Schengen Visa
40694Schengen Visa 6-12 years
40694Passport for person older than 16
15260Passport for kid 6-16 years
10173Passport for kid less than 6 years
25434Birth, Marrriage and Death Certificate
10173Slovak Citizenship Certificate
10173Certification of Photocopy
10173Certification of Signature
10173Emergency Travel Document
10173Police Clearance Record
15260Slovak ID
15260Slovak Driving License
1702949Temporary Residence permit - Employment
1352342Temporary Residence permit - Family reunification

—————————————————————————————————————–

Veľvyslanectvo SR v Pretórii informuje klientov, že z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, veľvyslanectvo nebude prijímať žiadosti o víza a vybavovanie žiadostí slovenských občanov konzulárneho charakteru bude prebiehať výlučne v nevyhnutných a vopred ohlásených prípadoch, pričom naliehavosť jednotlivých podaní bude posúdená Konzulárnym oddelením veľvyslanectva. Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania. Slovenskí občania nás v prípade núdze môžu aj naďalej kontaktovať na náš konzulárny mail cons.pretoria@mzv.sk, alebo diplomatickú službu veľvyslanectva: +27833041599

O ďalšom vývoji bude Veľvyslanectvo včas informovať na svojej webovej stránke www.mzv.sk/pretoria ako aj na Facebook-u Veľvyslanectva SR v Pretórii.

Od prvého februára 2020 je potrebné požívať nový formulár – ŽIADOSŤ O SCHENGENSKÉ VÍZUM 2020. Staré žiadosti po tomto termíne nebude možné podať. Stiahnuť si ho môžete na tejto stránke:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii oznamuje všetkým žiadateľom o konzulárne úkony, že s účinnosťou od 1. septembra 2016 sa na podanie žiadosti o víza zavádza rezervačný systém, na základe ktorého si žiadateľ musí rezervovať dátum a čas na podanie žiadosti na konzulárnom oddelení veľvyslanectva.

Otváracie hodiny:
UTOROK: 9.30 – 13.00
ŠTVRTOK: 9.30 – 13.00

Všetky úkony sa platia výhradne v hotovosti v ZAR pri podávaní žiadostí. Každý  konzulárny úkon musí byť zarezervovaný zvlášť, len v rámci jedného časového rozmedzia, ktoré ponúka rezervačný systém.  Ak žiadateľ potrebuje viac úkonov, musí si objednať príslušný počet rezervácií.

            

Rezervačný systém sa okrem žiadostí o víza vzťahuje aj na podávanie žiadostí o nasledovné konzulárne úkony:

 1. Žiadosť o vodičský preukaz
 2. Vyzdvihnutie vodičského preukazu
 3. Žiadosť o cestovný pas
 4. Vyzdvihnutie cestovného pasu
 5. Žiadosť o občiansky preukaz
 6. Žiadosť o výpis z registra trestov
 7. Vyzdvihnutie výpisu z registra trestov
 8. Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
 9. Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní
 10. Zápis o narodení
 11. Zápis o uzavretí manželstva
 12. Žiadosť o zmenu mena a priezviska
 13. Žiadosť  o  vydanie  osvedčenia  o  štátnom  občianstve  SR  v zahraničí
 14. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí
 15. Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí