Rezervačný systém Slovenského veľvyslanectva v Pretórii / Booking system of the Slovak Embassy in Pretoria

From 1 February 2020 every applicant must use the new form – APPLICATION FOR THE SCHENGEN VISA. Old applications will not be accepted after this deadline. You can download the new application:

The Embassy of the Slovak Republic in Pretoria announces, that with effect from 1 September 2016 an appointment system will be introduced to apply for visa and all consular services whereby the applicant has to book the date and time to apply at the Consular section of the Embassy.

              

OPENING HOURS:
TUESDAY: 9.30 am – 1 pm
THURSDAY: 9.30 am – 1 pm

Payment of the visa fee may be done in CASH ONLY. Please prepare the exact amount. No cards, deposits or transfers are accepted. Each consular action mentioned above, including visa application, has to be booked for the separate time slot.

Besides visa applications, the reservation system applies to the following consular services:

 1. Application for a driving license
 2. Collection of the new driving license
 3. Application for passport
 4. Collection of the new passport
 5. Application for ID card
 6. Application for criminal record/police clearance
 7. Collection of the record/police clearance
 8. Application for a Certificate of Slovak living abroad
 9. Arranging documents for transportation of weapons
 10. Registration of births
 11. Registration of marriage
 12. Application for change of name and surname
 13. Application for a certificate of citizenship of the Slovak Republic abroad
 14. Application for Slovak citizenship abroad
 15. Application for loss of nationality of the Slovak Republic abroad
Consular fees: JUNE
EUROZARConsular Act
801623Schengen Visa
40836Schengen Visa 6-12 years
901847National Visa - application for TRP
14284National Visa -TPR
601218Passport for person older than 16
22446Passport for kid 6-16 years
14284Passport for kid less than 6 years
35710Birth, Marrriage and Death Certificate
14284Slovak Citizenship Certificate
14284Certification of Photocopy
14284Certification of Signature
14284Emergency Travel Document
14284Police Clearance Record
22446Slovak ID
22446Slovak Driving License
2505073Temporary Residence permit - Employment
2004059Temporary Residence permit - Family reunification
1 EUR=20.2927

—————————————————————————————————————–

Od prvého februára 2020 je potrebné požívať nový formulár – ŽIADOSŤ O SCHENGENSKÉ VÍZUM 2020. Staré žiadosti po tomto termíne nebude možné podať. Stiahnuť si ho môžete na tejto stránke:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii oznamuje všetkým žiadateľom o konzulárne úkony, že s účinnosťou od 1. septembra 2016 sa na podanie žiadosti o víza zavádza rezervačný systém, na základe ktorého si žiadateľ musí rezervovať dátum a čas na podanie žiadosti na konzulárnom oddelení veľvyslanectva.

Otváracie hodiny:
UTOROK: 9.30 – 13.00
ŠTVRTOK: 9.30 – 13.00

Všetky úkony sa platia výhradne v hotovosti v ZAR pri podávaní žiadostí. Každý  konzulárny úkon musí byť zarezervovaný zvlášť, len v rámci jedného časového rozmedzia, ktoré ponúka rezervačný systém.  Ak žiadateľ potrebuje viac úkonov, musí si objednať príslušný počet rezervácií.

            

Rezervačný systém sa okrem žiadostí o víza vzťahuje aj na podávanie žiadostí o nasledovné konzulárne úkony:

 1. Žiadosť o vodičský preukaz
 2. Vyzdvihnutie vodičského preukazu
 3. Žiadosť o cestovný pas
 4. Vyzdvihnutie cestovného pasu
 5. Žiadosť o občiansky preukaz
 6. Žiadosť o výpis z registra trestov
 7. Vyzdvihnutie výpisu z registra trestov
 8. Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
 9. Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní
 10. Zápis o narodení
 11. Zápis o uzavretí manželstva
 12. Žiadosť o zmenu mena a priezviska
 13. Žiadosť  o  vydanie  osvedčenia  o  štátnom  občianstve  SR  v zahraničí
 14. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí
 15. Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí